Bilimsel Makaleler

  • Duruk, B. ve Sertel-Berk, H.Ö. (2019). Fonksiyonel Somatik Sendromlar ve DSM-5: Zihin Beden Yaklaşımı Açısından Bir Değerlendirme. Klinik Psikoloji Dergisi, 3(2), 116-128.

  • Bilican, I., Arıkan, S., Duruk, B., Karagöz, L., Malakçıoğlu, C. (2017). Psychometric Characteristics of The Turkish Version of Steen Happiness Index. 15th European Congress of Psychology.,

  • Duruk, B., Sertel-Berk, H.Ö., Ketenci, A. (2015). The Mediating Role of Difficulty in Identifying Feelings on the Relationship Between Depression and Somatic Attribution in a Group of Functional Somatic Syndrome Patients in Turkey. The 14th European Congress of Psychology, 1181-1181.

  • Duruk, B., Sertel-Berk, H.Ö., & Ketenci, A. (2015). Are Fibromyalgia and Failed Back Surgery Syndromes Actually “Functional Somatic Syndromes” in Terms of Their Symptomatological, Familial and Psychological Characteristics? A Comparative Study with Chronic Medical Illness and Healthy Controls.AĞRI-The Journal of The Turkish Society of Algology, 27(3), 123-131.

  • Sertel-Berk, H.Ö., Aktan, D., Aktaş, A., Asaroğlu, C., Cihandide Ayalp, G., Deveci, E., Duruk, B., Ergüney Okumuş, E., Eyrenci, A., Karaköse, S., Ömerbaşoğlu, S. (2015). Engelli Çocuk Anneleri, Kronik Ağrı ve Yeme Bozuklukları için Bilişsel-Davranışçı Kişilerarası Grup Terapisi: Bir Ön Çalışma. VII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 49-49.

  • Duruk, B., Sertel-Berk, H.Ö., Ketenci, A. (2014). The Psychological Predictors of Number of Symptoms in Functional Somatic Syndromes in a Group of Chronic Pain Patients in Turkey. 28th International Congress of Applied Psychology.

  • Duruk, B., Sertel Berk, H.Ö., Ketenci, A. (2014). Fonksiyonel Somatik Sendromlar: Fibromiyalji ve Başarısız Bel Cerrahisi Sendromları Aynı Klinik Görüngünün Farklı Görünümleri Olabilir Mi? 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 120-120.

  • Ayçiçeği Dinn, A., Sertel Berk, H.Ö., Duruk, B. (2012). İstanbul Üniversitesi Öğrencilerinin Kariyer Beklentileri. Kariyerist, (2), 28-43.

  • Ergüney, F.E., Deveci, E., Aktaş, A., Asaroğlu, C., Duruk, B., Ömerbaşoğlu, S. (2011). Spinal Kord (Omurilik) Yaralanmalı Bireylerde Psikopatolojik Semptomların Değerlendirilmesi. Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, 21-21.
+905336357645