Hakkımda

Özgeçmiş

Klinik Psikolog Doktor Burak Duruk, TÜBİTAK başarı bursu ile kazandığı İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünü 2010 yılında onur derecesi ile tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince dersler aldığı Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültelerinde stajlar yapmış ve mezun olduğu yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edilmiştir. Çapa Tıp Fakültesi entegrasyonuyla gerçekleşen yüksek lisans çalışmaları boyunca bu fakültedeki Psikiyatri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve Nöroloji anabilim dallarındaki yeme bozukluğu, obezite, duygu durum bozuklukları birimlerine ve omurga hastalıkları polikliniğine ek olarak klinik nöropsikoloji laboratuvarında aldığı resmi eğitimler ve gördüğü yüksek sayıdaki hasta ile klinik ve akademik çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

Yüksek lisans program koordinatörü Prof. Dr. Hanife Özlem Sertel Berk’in “Psikolojik Değerlendirme” ve “Bilişsel-Davranışçı Terapiler” uzmanlık dersleri kapsamında bire bir yürüttüğü klinik süpervizyon ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans mezuniyeti ile klinik psikolog unvanını kazanmış, 2012 yılı başında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde akademik personel olarak çalışmaya başlamıştır. 2013 yılında birincilikle girdiği İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Klinik Psikoloji Doktora programında yine süpervizyon eşliğinde aldığı “Bilişsel-Davranışçı Grup Psikoterapileri” resmi eğitimini alma şansına sahip olmuş ve bu programdan “Bedensel Belirti Bozukluğu” üzerine hazırladığı tezini tamamlayarak 2020 yılında mezun olmuştur. Bu süreçte başta Prof. Dr. H. Özlem Sertel Berk olmak üzere Prof. Dr. Başak Yücel, Prof. Dr. Güler Bahadır, Prof. Dr. Ayşegül Ketenci, Prof. Dr. Öget Öktem Tanör ve Prof. Dr. Sibel Çakır gibi alanında önde gelen akademisyenlerle klinik ve akademik anlamda uzun süreli ve bire bir çalışma imkânı elde etmiştir. Dolayısıyla klinik psikoloji alanındaki yetkinliğini lisansüstü düzeyde yaklaşık 10 yıl süren transkript belgeli eğitimler, süpervizyonlar ve yürüttüğü klinik tezler ile elde etmiştir. Bireye ve çiftlere özgü bir şekilde tasarladığı psikoterapi çalışmalarında ağırlıklı olarak Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi ekollerini benimseyen Duruk, Psikodinamik ve İlişkisel Psikoterapi yaklaşımlarından da yararlanmaktadır. 2015 yılında bir başka devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalında çalışmaya hak kazanmış burada 5 yıl akademik çalışmalar gerçekleştirmiş; ancak klinik çalışmalarına ağırlık verebilmek amacıyla 2020 yılında bu üniversitenin akademik kadrosundan ayrılarak Stoa Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’ni kurmuştur.

Yaklaşık 12 yıldır İstanbul’un Ataşehir ve Nişantaşı bölgelerinde yüz yüzenin yanı sıra online olarak da bireysel ve çift psikoterapileri yürüten Duruk, Türk Psikologlar Derneği üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kişisel Bilgiler

Doğum Tarihi : 14 Mart, Kadıköy/İstanbul

Medeni Hali : Evli, 2 çocuk babası

Unvan : Klinik Psikolog Doktor

Kurumsal Tel : +90 533 635 76 45

Web Sitesi : www.stoapsikoloji.com.tr

E-posta : info@stoapsikoloji.com.tr

Eğitim Bilgileri

2006-2010 : İstanbul Üniversitesi-Psikoloji Bölümü Lisans Eğitimi

(Mezuniyet Not Ortalaması: 90.7)

 

2010-2013 : İstanbul Üniversitesi-Uygulamalı Psikoloji (Klinik Psikoloji) Tezli Yüksek Lisans Programı

(Mezuniyet Not Ortalaması: 96.1)

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Danışmanı:

Fibromiyalji ve Başarısız Bel Cerrahisi Sendromlarında Tıbbi Yardım Arama Davranışı ve Belirti Sayısının Psikolojik Yordayıcıları (Functional Somatic Syndromes: Psychological Predictors of Help-Seeking Behaviour and Number of Symtomps in Fibromyalgia and Failed Back Surgery Syndromes), Danışman: Doç. Dr. H. Özlem Sertel-Berk

 

 

2013-2020 : İstanbul Üniversitesi-Psikoloji (Klinik Psikoloji) Doktora Programı

(Mezuniyet Not Ortalaması: 95.8)

 

 

Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı:

Bedensel Belirti Bozukluğu Riskinin Klinik Sağlık Psikoloji Perspektifinden İncelenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması (A Scale Development Study on The Investigation of The Risk of Somatic Symptom Disorder From A Clinical Health Psychology Perspective), Danışman: Doç. Dr. H. Özlem Sertel-Berk

İş Tecrübesi

2012-2015 : İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Uygulamalı Psikoloji ABD, Araştırma Görevlisi

2015-2020 : İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji ABD, Araştırma Görevlisi

Mesleki Eğitimler

Yüksek Lisans Dersleri Dahilinde;

 • Psikolojik Değerlendirme Teori ve Klinik Süpervizyon Eğitimi
 • Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi Teori ve Klinik Süpervizyon Eğitimi
 • Nöropsikolojik Testler Teori ve Klinik Süpervizyon Eğitimi

 

Doktora Dersleri Dahilinde;

 • Grup Psikoterapisi Teori ve Klinik Süpervizyon Eğitimi
 • Temel Psikofarmokoloji Eğitimi
 • İleri İstatistik Teknikleri Eğitimi

Yayınlar ve Sunumlar

 • Duruk, B. ve Sertel-Berk, H.Ö. (2019). Fonksiyonel Somatik Sendromlar ve DSM-5: Zihin Beden Yaklaşımı Açısından Bir Değerlendirme. Klinik Psikoloji Dergisi, 3(2), 116-128.
 • Bilican, I., Arıkan, S., Duruk, B., Karagöz, L., Malakçıoğlu, C. (2017). Psychometric Characteristics of The Turkish Version of Steen Happiness Index. 15th European Congress of Psychology.
 • Duruk, B., Sertel-Berk, H.Ö., Ketenci, A. (2015). The Mediating Role of Difficulty in Identifying Feelings on the Relationship Between Depression and Somatic Attribution in a Group of Functional Somatic Syndrome Patients in Turkey. The 14th European Congress of Psychology, 1181-1181.
 • Duruk, B., Sertel-Berk, H.Ö., & Ketenci, A. (2015). Are Fibromyalgia and Failed Back Surgery Syndromes Actually “Functional Somatic Syndromes” in Terms of Their Symptomatological, Familial and Psychological Characteristics? A Comparative Study with Chronic Medical Illness and Healthy Controls.AĞRI-The Journal of The Turkish Society of Algology, 27(3), 123-131.
 • Sertel-Berk, H.Ö., Aktan, D., Aktaş, A., Asaroğlu, C., Cihandide Ayalp, G., Deveci, E., Duruk, B., Ergüney Okumuş, E., Eyrenci, A., Karaköse, S., Ömerbaşoğlu, S. (2015). Engelli Çocuk Anneleri, Kronik Ağrı ve Yeme Bozuklukları için Bilişsel-Davranışçı Kişilerarası Grup Terapisi: Bir Ön Çalışma. VII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 49-49.
 • Duruk, B., Sertel-Berk, H.Ö., Ketenci, A. (2014). The Psychological Predictors of Number of Symptoms in Functional Somatic Syndromes in a Group of Chronic Pain Patients in Turkey. 28th International Congress of Applied Psychology.
 • Duruk, B., Sertel Berk, H.Ö., Ketenci, A. (2014). Fonksiyonel Somatik Sendromlar: Fibromiyalji ve Başarısız Bel Cerrahisi Sendromları Aynı Klinik Görüngünün Farklı Görünümleri Olabilir Mi? 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 120-120.
 • Ayçiçeği Dinn, A., Sertel Berk, H.Ö., Duruk, B. (2012). İstanbul Üniversitesi Öğrencilerinin Kariyer Beklentileri. Kariyerist, (2), 28-43.
 • Ergüney, F.E., Deveci, E., Aktaş, A., Asaroğlu, C., Duruk, B., Ömerbaşoğlu, S. (2011). Spinal Kord (Omurilik) Yaralanmalı Bireylerde Psikopatolojik Semptomların Değerlendirilmesi. Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, 21-21.

Yayınlara Atıflar

 • Ferentzi, E., Köteles, F., Csala, B., Drew, R., Tihanyi, B. T., Pulay-Kottlár, G., & Doering, B. K. (2017). What Makes Sense in Our Body? Personality and Sensory Correlates of Body Awareness and Somatosensory Amplification. Personality and Individual Differences, 104, 75-81.
 • Köteles, F., & Witthöft, M. (2017). Somatosensory Amplification–An Old Construct From A New Perspective. Journal of Psychosomatic Research, 101, 1-9.
 • Aaron, R. V., Fisher, E. A., De La Vega, R., Lumley, M. A., & Palermo, T. M. (2019). Alexithymia in Individuals with Chronic Pain And Its Relation to Pain Intensity, Physical Interference, Depression, and Anxiety: A Systematic Review And Meta-Analysis. Pain, 160(5), 994.
 • Palazón Moreno, A. (2019). Identificación de los Factores de Riesgo en la Aparición de Síndrome de Cirugía de Espalda Fallida (SCEF). Proyecto de Investigación.
 • Duruk, B. ve Sertel-Berk, H.Ö. (2019). Fonksiyonel Somatik Sendromlar ve DSM-5: Zihin Beden Yaklaşımı Açısından Bir Değerlendirme. Klinik Psikoloji Dergisi, 3(2), 116-128.
 • Monticone, M., Ambrosini, E., Rocca, B., Cazzaniga, D., Liquori, V., Lovi, A., & Brayda-Bruno, M. (2020). Multimodal Exercises Integrated with Cognitive-Behavioural Therapy Improve Disability of Patients with Failed Back Surgery Syndrome: A Randomized Controlled Trial with One-Year Follow-Up. Disability And Rehabilitation, 1-8.
 • Tuğal, Ö., Özenli, Y., Cengisiz, C., Topal, K., Taşdoğan, B., Kara, B., & Can, C. (2017). Is There Any Somatosensory Amplification in Patients with Irritable Bowel Syndrome? Journal of Clinical and Analytical Medicine, 8(4), 251-255.
 • Köteles, F. (2019). Eszter Ferentzi (Doctoral Dissertation, Eötvös Loránd University).
 • Baerwald, C., Schoser, B., & Zeidler, H. (2019). Weichteilrheumatismus (Extraartikulärer Rheumatismus) und Seine Differenzialdiagnose. In Differenzialdiagnose Rheumatischer Erkrankungen (pp. 309-362). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Köteles, F. (2018). Szomatoszenzoros Amplifikáció. Elméleti és Gyakorlati Vonatkozások (Doctoral Dissertation, ELTE).
 • Picard, L. M. (2016). Persistent Symptoms After Anatomically Successful Surgery for Lumbar Spinal Stenosis. World Neurosurgery, 88, 672.

Ödüller

 • TÜBİTAK Başarı Bursu (Lisans-Yüksek Lisans-Doktora)
 • Spinal Kord (Omurilik) Yaralanmalı Bireylerde Psikopatolojik Semptomların Değerlendirilmesi, V. Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Poster Bildiri İkincilik Ödülü (Eylül 2011).

Projeler

 • Proyouth TR (The European Initiative for The Promotion of Mental Health and The Prevention of Eating Disorders) (2013-2014) https://www.proyouth.eu/?q=pyin

          Görev: Araştırmacı

Üye Olunan Dernekler

 • Türk Psikologlar Derneği
+905336357645